Tyto obchodní podmínky se týkají nákupu formou objednávky přes www.vitalyte.cz a jsou určeny pouze koncovým odběratelům (dále jen zákazníkům, spotřebitelům). Tyto obchodní podmínky stanovují rovněž pravidla pro reklamace, odstoupení, ochranu osobních údajů. Pro obchodní partnery platí podmínky dohodnuté při individuálním jednání a potvrzené podepsanou písemnou smlouvou. Platí pro odběratele v České republice.

Prodávající:

ECS s.r.o., Masarykova 114/196, Ústí nad Labem, 40001, IČO 47780495, DIČ CZ47780495, ecssro@seznam.cz

Společnost je registrována v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3829.

Kontakt pro spotřebitele:

objednavky@vitalyte.cz

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ potvrzujete, že jste se seznámil s obchodními podmínkami při nákupu přes www.vitalyte.cz.

Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

Odeslanou objednávku nelze již z technických důvodů měnit. Okamžikem potvrzení se automaticky generuje váš požadavek a na vámi objednané zboží je udělaná rezervace ve skladech a je připravováno pro expedici. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit je nutné bezodkladně napsat na objednavky@vitalyte.cz, kde musíte specifikovat přesně vaši objednávku.

Označení zboží:

Prodávané zboží je označeno na www.vitalyte.cz pod hlavičkou „Produkty“.

Cena zboží:

Cena zboží je stanovena na www.vitalyte.cz pod hlavičkou „Produkty“ a je uvedena s DPH ve výší 15%.

Náklady na dodání:

Jedná se o ceny za poštovné (doprava) a balné.

Pokud se vyskytnou mimořádné náklady na dodávku zboží, bude zákazník na tyto náklady upozorněn a budou mu vyúčtovány.

Doprava bude provedena vybraným poštovním doručovatelem dle jejich obchodních podmínek.

Příklad podmínek:

Podmínky dopravy prostřednictvím DPD:

Při ceně objednávky do 1499 Kč účtujeme poštovné a balné ve výši 110 Kč (nebo viz www.dpd.com) plus dobírka.

Při ceně objednávky od 1500 Kč poštovné ani balné neúčtujeme.

Podmínky dopravy prostřednictvím České pošty:

Při ceně objednávky do 1499 Kč účtujeme poštovné a balné ve výši 105 Kč (nebo viz www.ceskaposta.cz ) plus dobírka.

Při ceně objednávky od 1500 Kč poštovné ani balné neúčtujeme.

Ceny dopravy uskutečněné mimo služeb poštovního doručovatele budou dohodnuty zvlášť a individuálně.

Způsob platby:

Základní způsob platby je na dobírku.

Platby na účet dodavatele budou dohodnuty individuálně.

REKLAMACE:

Na za koupené zboží lze provést reklamaci dle stávajících platných právních norem. Na toto zboží dodavatel poskytuje záruku po dobu jeho trvanlivosti-expirace. V případě, že je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat prodejce (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce – převzetím se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně při odstoupení od kupní smlouvy). V případě zjištění závad na zboží je kupující povinen tyto oznámit dodavateli e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

V souladu ustanoveními občanského zákoníku pro uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel oznámí v této lhůtě na výše uvedený email.

V takovém případě je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, bez náznaku otevření a s veškerým příslušenstvím doručit zpět ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Zákazník(spotřebitel) ponese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

Zboží zákazník může vrátit buď osobně nebo poslat doporučeně na výše uvedenou adresu prodávajícího– NIKOLIV NA DOBÍRKU – DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Vrácení kupní ceny za vrácené zboží provádíme neodkladně bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Podnikatel není povinen vrátit přijeté peněžní prostředky podnikateli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel je informován, že je možnost mimosoudního vyřizování stížností a že se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše platného zákona.

Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR a EU. Společnost ECS s.r.o. získává pouze osobní údaje v rozsahu uvedeném na objednávkovém formuláři na web stránkách www.vitalyte.cz nutné k úspěšnému zaslání objednaného zboží zákazníkům. Tím, že zákazník vyplní objednávkový formulář a vyplněný formulář odešle k následnému zpracování, uděluje společnosti ECS s.r.o. souhlas k získávání výše uvedených osobních údajů za účelem zaslání objednaného zboží a za účelem další nutné obchodní komunikace se zákazníkem. V případě, že zákazník chce po úspěšném splnění jeho objednávky vymazat osobní údaje z evidence u společnosti ECS s.r.o., může toto provést požádáním o výmaz osobních údajů zasláním tohoto požadavku na email vitalyte zav seznam.cz. Společnost ECS s.r.o. neshromažďuje osobní údaje zákazníků za účelem využití pro poskytnutí (prodeji) třetím stranám a ani za účelem vlastního marketingu. Získané údaje slouží jen pro obchodní komunikaci se zákazníky ohledně objednávky učiněné zákazníkem.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Odeslat objednávku“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Získané osobní údaje v žádném případě nemohou být poskytnuty třetím stranám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k dodávce vámi objednaného zboží.